Børn er ikke legetøj
- Om Red Barnet og børneporno på Internettet.

Internet har åbnet en verden af muligheder for at hente og udveksle viden og for at kommunikere på tværs af grænser. Men Internet kan også misbruges af kriminelle. For eksempel de pædofile.

Nogle pædofile bruger Internet til at udveksle børnepornografisk materiale - og børneporno bliver stadig mere udbredt på Internet. Red Barnet modtager gennem sin anmeldeside på Internet omkring 500 anmeldelser om måneden. Hvis du har opdaget børnepornografisk materiale på Internet kan du anmelde det på: www.redbarnet.dk

Chat-rum
I Red Barnet synes vi, at Internet er et fantastisk redskab, men vi skal huske at lære børnene færdselsreglerne på nettet, akkurat som vi lærer dem færdselsreglerne i trafikken.

Nogle pædofile bruger Internet til at komme i kontakt med børn. Det kan ske gennem de såkaldte "Chat-rum", som bruges af børn og unge, der surfer på nettet. Børn bruger chat-rum til at sende anonyme beskeder til andre brugere, der benytter det samme område. Desværre bruger nogle mænd chat-rummene til at skabe kontakt med børn. En kontakt, som kan ende med, at barnet bliver seksuelt misbrugt.

På Red Barnets hjemmeside kan du læse Red Barnets 10 gode råd til forældre, hvis børn surfer på nettet. Her får du mere at vide om, hvordan du skal forholde dig for at beskytte dit barn bedst muligt mod seksuelt misbrug. Desuden kan du læse sektionen "Spørgsmål og svar" - et mere uddybende materiale om børneporno på Internet.

Læs sektionen på adressen: www.redbarnet.dk

Red Barnet
I FNs Børnekonvention står der, at børn har ret til beskyttelse mod udnyttelse og mishandling, herunder seksuelt misbrug, prostitution og medvirken til pornografi. Det er Red Barnets opfattelse, at børneporno på nettet er en dobbelt forbrydelse. Først ved at der begås overgreb mod et barn, dernæst ved at overgrebet formidles på Internet. Samtidig kan udbredelsen af børneporno på Internet være med til at øge antallet af overgreb begået mod børn. I kampen mod børneporno arbejder Red Barnet med Børnekonventionen i hånden. Siden 1998 har organisationen været med til at sætte fokus på problemet. Med artikler i pressen og kampagner på Internet oplyser Red Barnet befolkningen. Red Barnet har desuden indgået et tæt samarbejde med politiet om et anmeldested på Internet på adressen www.redbarnet.dk.

[1]   [2]
Luk dette vindue