Definition af CRM
CRM kan defineres således: "CRM er en forretningsstrategi - holdning til medarbejdere og kunder - der underbygges af en række processer og systemer. Målet er at opbygge langsigtede relationer og derved tilføre både virksomheden og kunden værdi gennem forståelse for individuelle behov og præferencer". Fra "CRM Håndbogen - fra gruppe til multiindivid. "Det kan også udtrykkes ved, at den der ejer kunderelationen, ejer fremtiden" (Henrik Andersen, PwC).

Har I tanker om at implementere CRM i virksomheden indenfor en overskuelig fremtid?

FLERTAL VIL INDFØRE CRM: 42 procent svarer nej, mens 58 procent svarer ja
Har I overblik over hvilke udbydere af CRM, der findes på markedet?
HALVDELEN KENDER UDBYDERNE: 48 procent svarer nej, mens 52 procent svarer ja
Hvad er dit indtryk af markedsudviklingen inden for CRM produkter?
STIGENDE MARKED: 90 procent mener den er stærkt stigende, mens 10 procent betragter den som støt stigende
Columbus Relationship Management
Columbus Relationship Management er et datterselskab af Columbus IT Partner A/S som udelukkende fokuserer på Pivotal, eBusiness og CRM.

Columbus Relationship Management er placeret i Valby, Trekronergade 126F og kan kontaktes på telefon 36 45 36 54 eller. e-mail på [email protected] for yderligere spørgsmål.[1]   [2]   [3]
Luk dette vindue